Chính sách

30/12/2019 1315910 lượt xem

(TCCKVN) Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách có ý nghĩa lớn đối với người lao động tự do, giúp họ đảm bảo cuộc sống khi về già. Những năm qua, nhờ sự tuyên truyền tích cực của hệ thống các cơ quan BHXH nên số lượng người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu bao phủ BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 28-NQ/TW vẫn còn khó khăn, đòi hỏi phải có thêm giải pháp hiệu quả hơn nữa.

Xem thêm >>
27/12/2019 16638 lượt xem

(TCCKVN) Mặc dù Luật Bảo hiểm Xã hội (BHYT) đã quy định học sinh- sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), nhưng kết quả thực hiện ở các địa phương lại khác nhau. Thực tế đó đòi hỏi các địa phương, trường học cần phải có những giải pháp thiết thực hơn nữa để có thể thu hút được 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định trong luật.

Xem thêm >>
27/12/2019 17090 lượt xem

(TCCKVN) Để bảo đảm điều trị ARV bền vững trong bối cảnh các nguồn tài trợ nước ngoài cắt giảm và kết thúc vào năm 2020, Việt Nam đã và đang chuyển đổi thay thế từ nguồn viện trợ sang nguồn quỹ BHYT – Đó là một trong những chính sách ưu việt lớn của BHYT trong việc hướng đến người bệnh hiện nay.

Xem thêm >>
26/12/2019 2618 lượt xem

(TCCKVN) Từ khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời, đối tượng tham gia được mở rộng, công tác quản lý Nhà nước về BHYT được tăng cường, công tác tuyên truyền ngày càng có chiều sâu thì số người tham gia BHYT gia tăng nhanh, số người tham gia BHYT năm sau luôn cao hơn so với năm trước – Đó là đánh giá của Chính phủ trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 (gọi tắt là Nghị quyết 68) về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Xem thêm >>