Đào tạo

Thông tin về 2 đợt tuyển sinh tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương

  • 03/01/2013
  • 4365

Học sinh thi đại học năm học 2012 - 2013
Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2012, Đoàn thanh tra tuyển sinh của Bộ đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 2012 tại 4 trường đại học (ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Sao Đỏ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh) và 3 trường cao đẳng (CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh, CĐ Kinh tế Kỹ thuật VINATEX TP. Hồ Chí Minh). 

Kỳ tuyển sinh năm nay, trong số 10 trường ĐH thuộc Bộ Công Thương, có 2 trường thực hiện xét tuyển, không tổ chức thi (ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp và ĐH Dầu khí). 

Đánh giá chung về 2 đợt thi đại học: 
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm 2012 vào các trường đại học của Bộ Công Thương (cả 2 đợt) là 171.256; Tổng số thí sinh đến dự thi cả 2 đợt là 127.387; Tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 74,38%. 

Trong số các Trường có tổ chức thi đại học, số thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 65.417, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM 46.919; số thí sinh đến dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 49.155 (đạt 75,14%), Trường ĐH Công nghiệp TP HCM 39.770 (đạt 84,76%). Đây là những trường có số thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ đến dự thi cao. 

Công tác tổ chức thi tại các Hội đồng thi diễn ra nghiêm túc, đúng Quy chế, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế tuyển sinh. có 4 thí sinh bị khiển trách, 4 thí sinh bị cảnh cáo và 9 thí sinh bị đình chỉ thi theo đúng Quy chế. Trong 9 thí sinh bị đình chỉ thi có 4 trường hợp thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, 3 trường hợp thí sinh trao đổi tài liệu; 2 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do đến quá muộn so với quy định sau khi bóc đề thi.