Đào tạo

26/09/2017 1526 lượt xem

Nhiều cơ sở đào tạo nghề cho biết thị trường đang rất “khát” lao động nên có những nghề học viên chỉ cần học 3-6 tháng là có việc làm ngay.

Xem thêm >>
25/09/2017 597 lượt xem

Để khởi nghiệp thành công, doanh nghiệp start-up không chỉ có cảm hứng, niềm đam mê mà cần phải có sự chuẩn bị, tích tụ kiến thức và những kỹ năng mềm ngay từ môi trường phổ thông.

Xem thêm >>