Đào tạo

Tuyển sinh liên thông cao đẳng nghề lên đại học

  • 17/12/2012
  • 4048

TẬP ĐOÀN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN

 

 

      Số: 688/TB-CĐNĐ-ĐT                                                        Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh liên thông cao đẳng nghề lên đại học

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học;

Căn cứ văn bản số 377/TBĐT-VLVH ngày 04/04/2011 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên về việc tuyển sinh đại học đối với hình thức vừa học vừa làm thuộc phương thức giáo dục không chính quy,

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông cao đẳng nghề lên đại học năm 2011 tại Trường Cao đẳng nghề điện. Cụ thể như sau:

I. Chuyên ngành đào tạo: Điện - Hệ thống điện

II. Đối tượng, hồ sơ và thủ tục dự tuyển

1. Đối tượng dự tuyển:

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây đều có thể dự tuyển vào học:

a. Về chuyên môn: Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề theo chuyên ngành dự thi (với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng nghề phải học bổ sung kiến thức mới được dự thi)

b. Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe theo quy định của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Những đối tượng sau đây không được dự tuyển: Những người không đủ các điều kiện trên, những người không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, những người vi phạm pháp luật hình sự đang trong thời gian truy tố hoặc thi hành án, những người bị kỷ luật nặng đang trong thời gian theo dõi và thử thách.

2. Hồ sơ và thủ tục dự tuyển:

a. Hồ sơ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có bán tại Trường Cao đẳng nghề điện)

b. Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ bao gồm:

- Phiếu dự tuyển: 01 bản có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương.

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề (có công chứng): 01 bản, 01 phiếu/bảng điểm

- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có); 01 bản sao giấy khai sinh.

- 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận, 04 ảnh (cỡ 3x4 cm).

Tất cả các loại giấy tờ trên đựng trong 01 phong bì cỡ lớn (23x33 cm), ngoài phong bì phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và các loại giấy tờ có bên trong.

c. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7/2011 (nơi nhận: Trường Cao đẳng nghề điện – xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

d. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 110.000 đồng/thí sinh

III. Thi tuyển:

Các thí sinh đã đăng ký dự tuyển đều phải qua kỳ tuyển sinh và sẽ được nhận vào học nếu đủ điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp duyệt.

- Các môn thi: Cơ sở kỹ thuật điện, Lưới điện

- Ôn thi: đăng ký tại Trường Cao đẳng nghề điện. Thời gian ôn: từ 05 – 14/8/2011. Lệ phí ôn thi: 300.000 đồng/thí sinh

- Thời gian hướng dẫn đề cương ôn thi từ 05 – 14/8/2011

- Ngày thi dự kiến: 20 – 21/8/2011

- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng nghề điện. Lệ phí thi: 350.000 đồng/thí sinh

IV. Thời gian và địa điểm đào tạo: thời gian đào tạo toàn khóa là 02 năm (không kể thời gian học bổ sung kiến thức), học tại Trường Cao đẳng nghề điện.

Nhà trường có đủ chỗ ở ký túc xá và các điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập của sinh viên. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng nghề điện, điện thoại 04.22175587.

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG        

- Các đơn vị trực thuộc EVNHANOI, EVNNPC;                                                                      

- Các phòng, khoa, xưởng;

- Trang Web của trường;

- Lưu VT, ĐT.