Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hơn 556 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi trong quý I/2017

  • 02/04/2017
  • 432

Doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm 2017 của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đạt trên 15,4 nghìn tỷ đồng, giúp trên 556 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD); hỗ trợ tạo việc làm cho gần 31 nghìn lao động, trong đó trên 600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 7 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng trên 285 nghìn công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn; xây dựng gần 600 căn nhà ở cho hộ nghèo…

 

Năm 2017, NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch tăng trưởng tín dụng 8% so với năm 2016, tương ứng tăng 11.300 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân theo kế hoạch và thanh toán, bên cạnh các nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp, ngay từ đầu năm NHCSXH đã tập trung huy động các nguồn vốn trên thị trường.

Cụ thể, đến hết ngày 31/3/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt hơn 173,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm 2016; trong đó tiền gửi tiết kiệm tại NHCSXH thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 5.738 tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại điểm giao dịch xã sau 6 tháng triển khai trên 746 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 163 nghìn tỷ đồng với trên 6.800 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 146.565  tỷ đồng, tăng 4%.

Bên cạnh đó, ngay từ những tháng đầu năm 2017, các đơn vị tiếp tục tích cực triển khai tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay sang NHCSXH. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn từ khi có Chỉ thị đến nay là 3.402 tỷ đồng, riêng trong quý I/2017 tăng 570 tỷ đồng (+7,5%) so với năm 2016, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương lên 7.293 tỷ đồng./.