Pháp luật

Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: Doanh nghiệp “thở phào”

  • 04/10/2013
  • 22133
         Theo đó, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP và chỉ đạo Bộ, ngành xây dựng Thông tư hướng dẫn thì doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tạm thời thực hiện như sau:

         Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khi nhập khẩu phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư và ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tinh thần Quyết định số 929/QĐ-TTG ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

         Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

        Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì áp dụng: trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 (ngày ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg) và máy móc, thiết bị mua từ các khu chế xuất, hoặc thiết bị gia công được bán/tặng thì việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị 17/CT-TTg. Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết sau ngày 09/8/2013, việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành đồng thời doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan Hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm.

         Trước đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh của hàng chục Cục Hải quan tỉnh, thành phố (Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Dương, Lạng Sơn, Điện Biên...), liên quan đến khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg.

Nguyệt Minh (nguồn: theo Tô Thành, dddn.com.vn)