Thông báo

THƯ MỜI - INVITATION LETTER

  • 04/09/2013
  • 40497
         Thư mời  về việc phối hợp tuyên truyền quảng bá thương hiệu, sản phẩm, thiết bị, dây chuyền - công nghệ về cơ khí trên cokhivietnam.vn
         Tệp đính kèm: /uploads/91.pdf
         Invitation letter to coordinate propaganda and popularization for trade marks, products. equipment and production lines of mechanics on cokhivietnam.vn
         Attached file: /uploads/92.pdf