Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tạp chí Cơ khí Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2019

  • 28/04/2017
  • 672

  Sáng ngày 27/4/2017, tại trụ sở Tạp chí Cơ khí Vit Nam (TCCKVN), số 4 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Chi đoàn Thanh niên TCCKVN đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

 Tới dự chỉ đạo Đại hội có đại diện Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội: Đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư; về phía cơ quan TCCKVN có: Đồng chí Dương Thanh Bình, Bí thư Chi b, Tng Biên tp TCCKVN; Nguyn Văn Chiến, Ch tch Công đoàn TCCKVN cùng các đồng chí là đại diện các phòng, ban chuyên môn và các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn TCCKVN.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đoàn viên Lê Thị Bình, thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn TCCKVN trình bày kết quả hoạt động đoàn thanh niên nhiệm kỳ 1, giai đoạn 2014 – 2017 của Chi đoàn TCCKVN và phương hướng hoạt động kỳ 2, giai đoạn 2017 – 2019 với chủ đề “Đoàn kết, đối mới, xung kích, sáng tạo”. Theo đó, nhiệm kỳ 1, giai đoạn 2014 – 2017 của Chi đoàn TCCKVN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Chi đoàn xác định là nhim v quan trng hàng đầu và được phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên đến từng đoàn viên thanh niên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, li sng cho đoàn viên thanh niên được t chc thường xuyên vi ni dung, hình thức phong phú, thiết thực; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Chi đoàn triển khai hiệu quả.

Chi đoàn cũng thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, ủng hộ trẻ em nghèo, đồng bào gặp thiên tai...

Trong nhiệm kỳ 2014-2017, Chi đoàn đã bồi dưỡng, gii thiu được 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết np đảng và đã chuyển đảng trở thành đảng viên chính thức.

Về phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhim k 2017-2019, Chi đoàn xác định tp trung trin khai các ni dung: Tăng cường công tác giáo dc chính tr, tư tưởng, giáo dc truyn thng, đạo đức, li sng, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyn vng ca đoàn viên thanh niên; xây dng, nâng cao cht lượng đoàn viên thanh niên, xây dng t chc đoàn ngày càng vng mnh, tích cc tham gia công tác xây dng đảng...

Phát biểu với Đại hội, Đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội đã biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi đoàn TCCKVN nhiệm kỳ 2014-2017, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

 

Đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội phát biểu với Đại hội

Đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chi đoàn TCCKVN cần tập trung trong nhiệm kỳ 2017 – 2019: Thường xuyên coi trng công tác giáo dc chính tr, tư tưởng; đổi mi và m rng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức lý luận…Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, thực hiện 5 tiết kiệm tại đơn vị, giữ vững lập trường chính trị và đạo đức nghề nghiệp người làm báo; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ công việc,...


Các đoàn viên thanh niên TCCKVN chụp ảnh lưu nim cùng các đại biu tham d Đại hi

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội Chi đoàn TCCKVN đã bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn nhim k 2017 2019. Theo đó, đồng chí Hà Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn TCCKVN nhiệm kỳ 1, 2014 – 2017 tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2, 2017 – 2019 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Bí thư Chi đoàn TCCKVN, đồng chí Hà Duy Khánh đã ra mắt trước toàn th Đại hi cùng bày t s quyết tâm, đoàn kết, sáng to đưa hot động đoàn và phong trào thanh niên TCCKVN hoạt động ngày càng hiu qu hơn; xng đáng vi nhim v ca người đoàn viên thanh niên TCCKVN luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo.

Đại hội Chi đoàn TCCKVN diễn ra trang nghiêm trong niềm vui hân hoan, bởi sự thành công tốt đẹp và kết thúc 11h30 cùng ngày.

DUY KHÁNH