Tin tức - Sự kiện

Tổng hội Cơ khí Việt Nam: Tổ chức Hội nghị đánh giá Đề tài ngành Cơ khí chế tạo Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp phát triển

  • 26/12/2019
  • 21630

          (TCCKVN) Sáng ngày 25/12/2019, tại Tổng hội Cơ khí Việt Nam (Tổng hội) đã diễn ra Hội nghị đánh giá Đề tài ngành Cơ khí chế tạo Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp phát triển, do Tổng hội chủ trì Đề tài và PGS,TS.Nguyễn Ngọc Chương làm Chủ nhiệm Đề tài.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng hội, TS.Đỗ Hữu Hào đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của đại diện các ban chuyên môn, đơn vị và Văn phòng Tổng hội,… cùng 5 thành viên Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) đánh giá nghiệm thu Đề tài trên, do PGS,TS. Hoàng Văn Gợt làm Chủ tịch Hội đồng.

          Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Tổng hội, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chánh Văn phòng, Tổng hội đã công bố Quyết định số 55/QĐ-THCK, ngày 20/9/2019 của Tổng hội về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện Đề tài. Theo đó, PGS,TS.Nguyễn Ngọc Chương làm Chủ nhiệm Đề tài đã thuyết trình Đề tài, từng thành viên trong Hội đồng đã phát biểu, đánh giá nêu bật được những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục của Đề tài. Kết quả, 5 Phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện Đề tài đã phát ra cho 5 thành viên Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu Đề tài trên thu về đều hợp lệ với tổng số điểm bình quân đạt 90,8 điểm, đạt loại xuất sắc.

PGS,TS.Nguyễn Ngọc Chương thuyết trình Đề tài.

         Chủ nhiệm Đề tài, PGS,TS.Nguyễn Ngọc Chương đã cảm ơn các thành viên trong Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu Đề tài trên và hứa sẽ điều chỉnh, bổ sung và khắc phục những tồn tại hạn chế về nội dung trong Đề tài.

TS.Đỗ Hữu Hào phát biểu tại Hội nghị.

          Phát biểu tại Hội nghị, TS.Đỗ Hữu Hào đã đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc của Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu Đề tài trên và mong rằng với tri thức, kinh nghiệm vốn có của các chuyên gia/nhà khoa học, các thành viên tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong KHCN cơ khí, góp phần phát triển cơ khí nước nhà và Tổng hội trong tình hình mới.

   VĂN SƠN