Trang chủ

Phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

  • 03/08/2016
  • 1140

         “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một trong những phong trào trọng tâm được Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đề cao thực hiện nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, gắn bó chặt chẽ với tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành.

 
 Số công nhân lao động trực tiếp được khen thưởng lao động giỏi, lao động sáng tạo tăng lên rõ rệt

         25.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

         Theo báo cáo của CĐCTVN, trong năm 2015, các đơn vị trong toàn ngành đã có 25.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 3.000 tỷ đồng; tiết kiệm 120 tỷ đồng vật tư nguyên liệu. Ngoài ra, có nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. “Điều đặc biệt là, nếu trước đây, phần lớn khen thưởng được trao tặng cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật thì năm 2015, số công nhân lao động trực tiếp được các cấp khen thưởng đã tăng lên rõ rệt” - ông Trịnh Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch CĐCTVN - vui mừng cho biết.

         Để có được những thành tích đó, ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị liên tịch về tổ chức phong trào thi đua. Các đơn vị trong ngành đã triển khai kế hoạch xuống từng cơ sở, đặc biệt là chú trọng tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, sáng kiến tiết kiệm, đăng ký giao ước các chỉ tiêu thi đua của đơn vị...

         Ngoài ra, CĐCTVN còn liên tục phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày lễ lớn trong năm, những tháng cuối năm... Nhờ đó, đã thu được những kết quả to lớn trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

         Tích cực phát huy trong tình hình mới

         Tại Hội nghị Tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gia đình tiêu biểu năm 2015, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong CĐCTVN. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhận định, thời gian tới là giai đoạn có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, khi cánh cửa hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng. Chính vì thế, hoạt động công đoàn hơn lúc nào hết phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và những chương trình, nhiệm vụ chiến lược của ngành.

         Theo đó, cần phải cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với những chỉ tiêu phấn đấu hàng năm. CĐCTVN phải phối hợp với Bộ Công Thương chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các quy chế, quy định dân chủ, phát huy vai trò của người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, tập hợp kiến nghị, kịp thời phản ánh với Bộ để giải quyết.

         Đặc biệt, các cấp công đoàn cần tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, nòng cốt là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất với nội dung phù hợp với từng lĩnh vực. Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, đặc biệt quan tâm tới công nhân lao động trực tiếp, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến.

         “Ban cán sự Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CĐCTVN để tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ổn định trong các đơn vị… để từ đó phát huy cao độ sức lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức, lao động vì sự phát triển chung của ngành Công Thương Việt Nam” - Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh.

         Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) đã tặng 165 Bằng Lao động sáng tạo (năm 2015) cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo và đang trình (đợt 1 năm 2016) 60 hồ sơ đề nghị TLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo cho Công đoàn Tổng công ty Thép và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất. Ngoài ra, CĐCTVN cũng đang làm thủ tục trình 41 công nhân trực tiếp khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ngân Giang (nguồn: Theo Thu Hà http://baocongthuong.com.vn)