Trang chủ

Thép Thái Nguyên được thông quan 3.500 tấn thép phế liệu

  • 20/07/2016
  • 689
         Khoảng 3.500 tấn thép phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty CP gang thép Thái Nguyên (TISCO) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I đã được thông quan.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

         Ngày 14-7, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, một cán bộ của TISCO cho biết, thép nhập khẩu làm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty đã được cơ quan Hải quan thông quan, với tổng trọng lượng khoảng 3.500 tấn.

         Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I xác nhận với phóng viên các lô hàng của TISCO đã được thông quan sau khi có hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan.

         Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, việc chưa thông quan cho lô hàng của TISCO trước đây không phải là vướng mắc giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp mà do thực hiện quy định về nhập khẩu phê liệu phục vụ sản xuất (bao gồm cả thép phế liệu) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

         Như Báo Hải quan đưa tin, liên quan đến thực hiện quy định về hồ sơ nhập khẩu phê liệu làm nguyên liệu sản xuất, theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, Tổng cục Môi trường có văn bản cho phép một số DN được nhập khẩu phế liệu trong thời gian chờ hoàn thiện các điều kiện (về môi trường) để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về môi trường.

         Tuy nhiên, trong chính Thông tư 41/2015/TT-TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường lại quy định Giấy xác nhận là chứng từ bắt buộc trong hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu.

         Mặt khác, theo nghiên cứu của Tổng cục Hải quan, Thông tư 41 không quy định trường hợp DN được làm thủ tục thông quan phê liệu nhập khẩu trong khi chờ cấp Giấy xác nhận (như một số trường hợp đã được Tổng cục Môi trường cho phép-PV).

         Cần nói rõ hơn là Thông tư 41 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là văn bản có giá trị pháp lý cao hơn các văn bản cho phép DN nhập khẩu phế liệu trong thời gian chờ cấp Giấy xác nhận của Tổng cục Môi trường.

         Do vậy, việc Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương giải quyết thủ tục đúng theo quy định tại Thông tư 41 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là hoàn toàn phù hợp với quy định.

         Để tạo thuận lợi cho DN, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Môi trường đẩy nhanh việc cấp Giấy xác nhận để DN có đầy đủ chứng từ trong hồ sơ nhập khẩu phế liệu theo quy định của Thông tư 41.

         Sau khi Tổng cục Hải quan có công văn 5577, một số DN và đơn vị Hải quan phản ánh vướng mắc vì việc nhập khẩu phế liệu đã được thực hiện từ trước khi có công văn 5577 theo văn bản cho phép của Tổng cục Môi trường.

         Để tháo gỡ khó khăn với các trường hợp trên, ngày 30-6, Tổng cục Hải quan có văn bản 6077/TCHQ-GSQL hướng dẫn DN và các Cục Hải quan địa phương.

         Theo đó, nếu DN đáp ứng đủ 2 điều kiện: Có văn bản cho phép tạm thời nhập khẩu phế liệu của Tổng cục Môi trường (Công văn 2598/TCMT-KSON ngày 19-11-2015); và DN đã thực nhập khẩu một phần lô hàng trước ngày ban hành công văn 5577 (ngày 15-6-2016), các Cục Hải quan địa phương tiếp tục làm thủ tục thông quan cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

         Sau khi DN được cấp Giấy xác nhận, các Cục Hải quan địa phương hướng dẫn DN thực hiện đúng quy định của Thông tư 41.

Quỳnh Trang (nguồn: theo T Bình http://baohaiquan.vn)